Kes me oleme?

CVproffide meeskonnal on kogemused nii avalikust kui erasektorist ning vajadusel kaasame spetsialiste just kliendi karjäärieesmärkidega seotud valdkonnast. Meie inimestel on pikaajaline kogemus personaliküsimustes, ametitekstide koostamisel ning kommunikatsioonis.

Mis me teeme?

Meil on oskused ning kirg luua:
  • ladusaid tekste,
  • loogilisi ülesehitusi,
  • kergestihoomatavaid vormistusi ja
  • eristada olulist ebaolulisest.
Täpiks i peal pakume kandideerimisdokumentide sisu toetavaid disainlahendusi, mis aitab kandideerimisel eristuda ning meelde jääda.

Miks me seda teeme?

Enese kiitmine on raske töö ning sageli ei oska me enda tugevusi ise märgata. Aitame Teil kõrvaltvaataja pilguga esile tuua oma parimad küljed ning loogilised seosed senises karjääritees. 

Lisaks on dokumentide koostamisel probleemiks: 
  • arvutikirja reeglid, 
  • aegunud või asjasse mittepuutuv info, 
  • oskus välja tuua olulist, 
  • raskestiloetav vormistus. 
Aitame vältida peamisi kandideerimisdokumentides esinevaid vigu, mis võivad rikkuda esmamulje.